Prof. Tadeusz Kowalski z KRRiT informuje, że wniosek w sprawie głosowania nad przedłużeniem koncesji dla TVN Style został w poniedziałek odrzucony. Medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego poprosił przewodniczącego Macieja Świrskiego o uzasadnienie przyczyn odrzucenia wniosku. Prof. Kowalski miał usłyszeć od szefa KRRiT, że nie ma takiego obowiązku i nie będzie tego robił.

Reklama

Kto głosował za odrzuceniem koncesji dla TVN Style?

Za odrzuceniem wniosku o podjęcie tematu koncesji TVN Style głosowali przewodniczący Świrski, wiceprzewodnicząca Agnieszka Glapiak i Hanna Karp. Marzena Paczuska wstrzymała się od głosu. Za przyjęciem wniosku był prof. Tadeusz Kowalski. Najbliższe posiedzenie KRRiT odbędzie się dopiero 22 maja. Wtedy może dojść do głosowania na przedłużeniem koncesji dla TVN Style. Obecna koncesja obowiązuje do 28 lipca.

Dlaczego wniosek o koncesję dla TVN Style nie ma akceptacji?

W lutym informowano, że KRRiT wstrzymała się z podjęciem decyzji o przedłużeniu koncesji dla TVN Style w związku z wynikami monitoringu. Wykazał on zbyt mało programów dokumentalnych i publicystycznych. Odstępstwa od zapisów koncesyjnych nie były jednak większe niż około 4 procent. Poza tym niektóre programy trudno sklasyfikować do danego gatunku. Teraz regulator ponownie przeprowadzi monitoring, aby sprawdzić czy nadawca stosuje się do koncesji.

"Monitoring nie powinien w żaden sposób wstrzymywać decyzji o przedłużeniu koncesji. Jeśli nadawca otrzyma koncesję, a nie będzie przestrzegał zapisów w niej zawartych, to w każdej chwili można uruchomić postępowanie o jej cofnięcie. Monitoring nie powinien być jedynym kryterium rozstrzygającym o przedłużeniu lub nieprzedłużeniu koncesji. Rada tak jednak zdecydowała, zleca kolejne monitoringi, czeka na kolejne ich wyniki i tym samym odwleka podjęcie decyzji" - mówił Wirtualnemedia.pl w kwietniu prof. Kowalski. Wówczas do KRRiT wpłynęło pismo Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, która w przeszłości pomagała firmie m.in. w przedłużeniu koncesji dla TVN24.

Problemy TVN z koncesjami

TVN Warner Bros. Discovery miał problem z przedłużeniem w Polsce koncesji TVN24 i TVN7. KRRiT zwracała uwagę, że zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, może podjąć taką decyzję w przypadku stacji, których właściciel ma siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zarzucano TVN, że Polish Television Holding zarejestrowano na lotnisku w Amsterdamie, a rzeczywistymi beneficjentami są Amerykanie z koncernu Discovery. KRRiT wstrzymywała się z decyzją do niemal ostatnich dni przed wygaśnięciem koncesji. Na wszelki wypadek TVN Warner Bros. Discovery pozyskał dla TVN24 i TVN7 licencje u holenderskiego regulatora. Skorzystałby z nich, gdyby nie otrzymał na czas polskich. W listopadzie KRRiT jednogłośnie przedłużyła koncesję dla głównego kanału TVN.