Międzynarodowa Unia Astronomiczne (IAU) w podobny sposób uczciła pamięć polskich astronomów Władysława Dziewulskiego (1878-1962) i Marcina Poczobutta-Odlanickiego (1728-1810).

Planetoidę odkryli Polacy

Planetoida była znana jako 2013 AS24 uzyskała miano (669588) Pazura. Odkryli ją 4 stycznia 2013 roku dwaj Polacy: Michał Kusiak i Michał Żołnowski, prowadząc obserwacje w Obserwatorium Rantiga w Tincanie we Włoszech. Mają oni na koncie odkrycia wielu planetoid i wprowadzili w ten sposób na niebo w ostatnich latach sporo polskich nazw.

Reklama

Jak Cezary Pazura trafił do kosmosu?

Jedną z reguł nazywania obiektów astronomicznych, zatwierdzonych przez Międzynarodową Unię Astronomiczną, jest prawo odkrywców planetoid do zaproponowania nazwy. Taka możliwość pojawia się, gdy orbita planetoidy jest już dobrze poznana. Wtedy ciało otrzymuje kolejny numer na liście planetoid i może otrzymać nazwę słowną. Przedstawione przez odkrywców propozycje są weryfikowane przez specjalną komisję Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU). Muszą być zgodne z wytycznymi i kryteriami nazewnictwa.

W tym samym biuletynie, w którym opublikowano nazwę (669588) Pazura, znajdziemy też dwie inne planetoidy związane z naszym krajem: (319636) Dziewulski oraz (191775) Poczobut. Są to nawiązania do polskich astronomów Władysława Dziewulskiego (1878-1962) i Marcina Poczobutta-Odlanickiego (1728-1810). W przypadku tych obiektów odkrywcami byli Litwini.